Условия за ползване

Общи условия за ползване на www.bulsolid.com Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъп до www.bulsolid.com и за използването му ("Услуги"), включително всички уеб страници, разположени на уебсайта, изграден на посочения домейн и всички услуги, които се предоставят посредством същия. Използването на www.bulsolid.com следва да се извършва съобразно...